Wydrukuj tę stronę

Parafialny Zespół Caritas

Jesteśmy częścią Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej i opieramy się na statutach tej organizacji.

Celem działania Parafialnego Zespołu Caritas jest pomoc bliźniemu, pomoc szeroko rozumiana, płynąca z przykazania miłości bliźniego i słów Chrystusa: "Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili" (Mt 25,40).
W naszej parafii Caritas działa od wielu lat. Wolontariusze Caritas dyżurują w domu duszpasterskim przy ul. Orlej 11 w Wałczu. Tam też udzielają wsparcia potrzebującym, których jest ponad 600.

Pomoc można dostarczać w czasie zbiórek oraz  w każdy poniedziałek w godzinach od 15:30 do 17:30.

                        

Przewodniczący i opiekun duchowy: Marek Chmielewski OFM Cap

Prezes: Zofia Dąbrowska.

    

  Gdzie można nas spotkać ?

- Dyżury w poniedziałki od 15.30 do 17.30 w domu duszpasterskim (z wyjątkiem lipca i sierpnia).

- Spotkania  formacyjno-organizacyjne członków w ostatnią środę miesiąca o 16.00.

- Kwesta na chleb św. Antoniego – w każdą III niedzielę miesiąca.

- Caritas Diecezji Koszlińsko - Kołobrzeskiej

 

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI                

           Caritas Parafii św. Antoniego w Wałczu za 2019 rok.

 

Szanowni dobrodzieje!

   Parafialna Caritas, jak co roku, przedstawia sprawozdanie z rocznej działalności.

   Podstawowym majątkiem parafialnej Caritas, jest 20 czynnych wolontariuszy, którzy z wielkim oddaniem, miłością i cierpliwością, służą ubogim, których sytuacja materialna nie zmienia się, a ubóstwo często pogłębia się.

       Środki finansowe i rzeczowe, potrzebne do realizacji statutowych zadań, uzyskiwaliśmy poprzez:

- kwestę na tzw. „Chleb św. Antoniego" w każdą 3 niedzielę miesiąca;

- poszukiwanie sponsorów w zakładach pracy, hurtowniach i sklepach;

- prowadząc sprzedaż kartek świątecznych, paschalików Wielkanocnego Dzieła

Pomocy Dzieciom przed świętami Wielkanocnymi oraz świec Wigilijnego

Dzieła Pomocy Dzieciom przed świętami Bożego Narodzenia;

- kwesty przedświąteczne w mieście i w wałeckich marketach;

- organizację loterii fantowej w ramach „Antoniady”;

- wykonując wianki na zakończenie oktawy Bożego Ciała;

- darowiznę żywności prywatnych darczyńców;

- wpłaty pieniężne znanych i anonimowych darczyńców;

- darowiznę żywności i słodyczy Was drodzy parafianie w wystawianym koszu  

przy ołtarzu św. Ojca Pio oraz Toreb Miłosierdzia;

- udział parafian i nie tylko parafian w akcji „Tornister pełen uśmiechu”;

- darowiznę odzieży anonimowych dobrodziejów;

- dofinansowanie Caritas Diecezji oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

   W minionym 2019r. stałą i doraźną pomocą obejmowaliśmy 85 osób samotnych, w tym 8 bezdomnych i 52 rodzin to jest razem 255 osób.

   7 rodzin i 10 osób samotnych otrzymało zakupione przez nas leki. Dofinanso- waliśmy turnus rehabilitacyjny Bartoszowi choremu na mózgowe porażenie dziecięce. Opłaciliśmy zajęcia rehabilitacyjne w „Uśmiechu” Adrianowi cierpią-cemu na zanik mięśni. Przeznaczyliśmy na te cele kwotę w wysokości 6.079 zł.

   Sześć osób otrzymało bezpłatnie okulary.

   Zakupiliśmy opał na zimę dla 16 rodzin i 4 osób samotnych na kwotę w wy-sokości 7.878 zł.

   Pośredniczyliśmy w pomocy rzeczowej zgłaszanej przez Was – ofiarodaw-ców w postaci mebli, wózków dziecięcych i inwalidzkich, sprzętu AGD na kwotę 2.250 zł.

   Przed świętami Wielkanocnymi i Bożego Narodzenia wydaliśmy 271 paczek z żywnością na ogólną kwotę 12.454 zł.

   W okresie wakacji, dofinansowaliśmy wypoczynek 10 osobom – młodzieży oazowej, działającej przy naszej Parafii. Przeznaczyliśmy na to 3.500 zł.

   W akcji „Tornister pełen uśmiechu” zakupione przez Was, naszych naj-większych darczyńców artykuły szkolne, wyceniliśmy na kwotę 4.839 zł.

2 września zostały wraz z plecakami, przekazane dla 40 dzieci naszych pod-opiecznych z 20 rodzin.

   W roku sprawozdawczym uzyskaliśmy żywność z Unii Europejskiej. Podczas cotygodniowych dyżurów wydawaliśmy zarówno tę, jak również kupioną z na-szych środków żywność, przeznaczając na ten cel kwotę w wysokości 88.356 zł.

   Byliśmy organizatorami Wieczerzy Wigilijnej dla osób samotnych, nie tylko ubogich, która odbyła się w Klubie Wojskowym 16 grudnia. Uczestniczyło w niej około 70 osób.                                                                                                                

   Kontynuujemy nagradzanie bardzo zdolnej i dobrze uczącej się młodzieży naszych podopiecznych. Do końca grudnia stypendium wykorzystało 6 dzieci na łączną kwotę 2.940 zł.

   W całym roku sprawozdawczym w zbiórce na „Chleb św. Antoniego”, czyli od Was, naszych dobrodziejów uzyskaliśmy 17.906 zł.

   Ogółem, udzielona pomoc ubogim w różnej formie w 2019 roku, wyniosła 156.546 zł.

   Wszystkie wpłaty finansowe i darowizny rzeczowe podlegają ścisłej ewiden- cji .

   Ciągłym problemem naszej parafialnej Caritas jest brak nowych, wolontariu- szy, szczególnie mężczyzn, gdyż służba w Caritas wymaga często znacznego wysiłku fizycznego.  

   Składając tę informację Zarząd Caritas pragnie gorąco podziękować wszyst-kim ofiarodawcom tym znanym i tym anonimowym, dzięki którym mogliśmy wspomóc tych, których życie z różnych powodów jest szczególnie trudne.

           Bóg zapłać w naszym i podopiecznych imieniu.

                                                                  

                                                Za Zarząd, podpisała: prezes – Zofia Dąbrowska                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień cookies w przeglądarce. Więcej szczegółów…