Wydrukuj tę stronę

Obraz św. Antoniego

            Prawdziwym „skarbem” kościoła jest łaskami słynący obraz św. Antoniego z Padwy, zwany Koreckim. W końcu XV wieku na ziemię wołyńską przybywa z Litwy ród książęcy magnatów – Koreckich. Otrzymują w posiadanie szereg miejscowości na wschodnich rubieżach Wielkiej Rzeczypospolitej, a w tym i miasto, któremu nadają nazwę Korzec. W tym mieście wznoszą wspaniały, murowany zamek wraz z zamkową kaplicą. Samuel Korecki w 1583 r. rozpoczyna budowę pierwszego kościoła katolickiego w Korcu. Pragnieniem rodu Koreckich było, by pracę duszpasterską w nowo wzniesionym kościele podjęli zakonnicy.

            Na początku XVII stulecia (1606 r.) przybywają do Korca franciszkanie, prawdopodobnie z Padwy. Przywożą ze sobą obraz św. Antoniego z Dzieciątkiem. Został on umieszczony w kościele, którego budowę ostatecznie zakończono w 1660 r. Autorstwo obrazu nie jest znane, ale najprawdopodobniej powstał on w późnobarokowej włoskiej szkole malarstwa religijnego. W kościele franciszkanów w Korcu przebywał ten obraz do 1835 r. t.j. do momentu kasaty klasztoru. W tym czasie, wśród mieszkańców Korca i okolic, cieszył się on szczególnym kultem. Jak podaje miesięcznik diecezji łuckiej, określano go jako „Imago Gratiosa Sancti Antoni” (łaskami słynący obraz św. Antoniego).

            W połowie wieku XIX, po kasacie kościoła franciszkanów, obraz św. Antoniego przeniesiony został do kościoła parafialnego wybudowanego na początku 1706 r. na bazie dawnej kaplicy zamkowej. Fakt ten w niczym nie osłabił kultu św. Antoniego, lecz przeciwnie – kult rozwijał się. W kościele parafialnym pozostawał do roku 1945. Przez cały ten okres, dokumenty i informacje publikowane na łamach wydawnictw Kurii Diecezjalnej w Łucku określały ten obraz jako „łaskami słynący”. Godnym szczególnego podkreślenia jest fakt, że w uroczystościach kościelnych ku czci św. Antoniego w Korcu uczestniczyli nie tylko mieszkańcy miasta, lecz również okolicznych miejscowości. Czczony był nie tylko przez Polaków, ale również przez ludność ukraińską, białoruską i rosyjską. Na uroczystości odpustowe do Korca niejednokrotnie przybywał ordynariusz łucki ks. bp Adolf Szelążek. Opiekunami obrazu i propagatorami kultu św. Antoniego byli księża pracujący przy kościele parafialnym: ks. Antoni Dargiewicz, ks. Ignacy Dubowski, ks. Felicjan Sobolewski, ks. Wacław Majewski, ks. Teofil Adamczyk, ks. Józef Śliwa, ks. Aleksander Iwonicki i ks. Rafał Godziński. Ten ostatni, w szczególny sposób przeszedł do historii jako kustosz obrazu. Strzegł wytrwale tego skarbu przez trudne lata II wojny światowej. To on, wyjeżdżając z Korca w ostatnim transporcie repatriacyjnym, przywiózł obraz na Warmię. Pracując w Lidzbarku Warmińskim i Butrynach (diecezja warmińska), nadal wiernie strzegł obrazu.

            Po rocznych staraniach i wydatnej pomocy ks. bpa Jana Obłąka – ordynariusza warmińskiego, oraz przy ogromnym dopingu ludzi pochodzących z Korca i proboszcza naszej parafii, o. Ewarysta Kutrzuby OFMCap. obraz został przewieziony do Krakowa, gdzie poddano go gruntownej renowacji, a w dniu 13 czerwca 1982 r. został uroczyście intronizowany w ołtarzu bocznym naszego kościoła.

            Jak żywa jest chwała i niezniszczalna pamięć o łaskach otrzymanych za pośrednictwem cudownego obrazu św. Antoniego, świadczy serdeczna i ofiarna gotowość składania cennych pamiątek, nawet ze złota i srebra, aby przyozdobić wizerunek i pokryć koszty renowacji.

            Pod koniec marca 2006 r., w wyniku częściowej rekonstrukcji prezbiterium naszego kościoła, obraz św. Antoniego został umieszczony w najbardziej zaszczytnym miejscu, t.j. bezpośrednio nad tabernakulum, w samym centrum świątyni. Jego sukienka zaś została umieszczona na bocznej ścianie prezbiterium, tj. nad drzwiami do dawnej zakrystii.

            I dzisiaj wielki Patron naszej parafii wysłuchuje próśb modlącego się ludu i zanosi je przed tron Boga Najwyższego. Jest więc naszym Orędownikiem w niebie. Za jego przyczyną Bóg czyni wiele, bo on jest patronem w sprawach najtrudniejszych. Nieustająca nowenna do św. Antoniego trwa w naszym kościele już 60 lat, odprawiana jest we wtorki każdego tygodnia.

Oprac. Wacław Krzyżewski

  • Custom text: Your Text
Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień cookies w przeglądarce. Więcej szczegółów…