Schola dziecięca "Nazaret"

To grupa rozśpiewanych dziewczynek. Całym sercem i duszą śpiewają na Bożą chwałę na niedzielnej Mszy św. dla dzieci.
Schola pełni ważną rolę w zgromadzeniu liturgicznym. Obecność scholi w liturgii w każdą niedzielę ukazuje bogactwo i różnorodność posług oraz zaangażowania wiernych w sprawowanie liturgii. Sama nazwa „schola” wywodzi się od założonej przez papieża Grzegorza Wielkiego szkoły śpiewaków. Śpiewanie w scholi jest pracą zespołową i każdy ma możliwość podzielić się z innymi tym, czym go Pan Bóg najhojniej obdarował: czy to będzie piękna barwa głosu, czy też jego donośność, czy to będzie poczucie rytmu, pamięć muzyczna, czy choćby miłe usposobienie. Każdy z nas został obdarzony rozmaitymi talentami w różnym stopniu i ważne jest, ażeby otrzymane dary dobrze spożytkować.

Opiekunka: Zuzanna Adamczyk
Opiekun duchowy: br. Maciej Podolec

Jeśli słoń nie nadepnął Ci na ucho, chcesz śpiewem wielbić Pana Boga, spotkać zapaleńców śpiewu, to miejsce w SCHOLI NAZARET jest dla Ciebie:)

Zapraszamy dzieci:
- Spotkania w soboty od 11.00 do 12.00 i w niedziele o 10.00.
- Posługa na Mszy św. niedzielnej o 11.30 (z wyjątkiem wakacji).